Tél.: 05.55.85.55.87 - Fax: 05.55.85.56.71 | Email: contact@lfmeca.fr

TOURNAGE

production tournage lf meca tour mori seikiTour MORI-SEIKI NTX2000/1500S MULTIFONCTION
Ø300 Ep.1540 – 7AXES / 76 OUTILS / 70 BARS / EMBAREUR LNS

galerie tour-mori-seiki-ntx2000-1500s

production tournage tour fraiseur mori seiki lf mecaTour fraiseur MORI-SEIKI NL2500
Ø250 Ep.700 / 4 AXES / RÉCUPÉRATEUR DE PIÈCES

galerie tour-fraiseur-mori-seiki-nl-2500 Ø250 Ep.700 / 4 AXES / RÉCUPÉRATEUR DE PIÈCES

Tour fraiseur MORI-SEIKI NL2500
Ø250 Ep.700 / 4 AXES

lien vers la galerie photos du Tour fraiseur MORI-SEIKI NL2500 Ø250 Ep.700 / 4 AXES

Tour MORI-SEIKI CL203B
Ø200 Ep.300 avec robot de chargement

photo du Tour MORI-SEIKI CL203B
Ø200 Ep.300 avec robot de chargement de LF MECA tournage en mécanique de précision

Tour MORI-SEIKI SL200
Ø200 Ep.400


Tour OKUMA LB300
Ø200 Ep.400